Page 1 of 1

Radnja sa lampama - cijevima

PostPosted: 12. 01. 2012. 21:24
by AntiDope
Znate li igdje u BiH nekoga ko ima kvalitetne, egzotińćnije lampe? Da prodaje naravno.